Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Hóa dược

7720203
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, D07
Xét ĐTN THPT A00:21.0 B00:21.0 D07:21.0
80
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ