Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Sinh học ứng dụng

7420203
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, B00, D08
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 B00:14.0 D08:14.0
90
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ