Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C02

Xét ĐTN THPT

A00:21.0 A01:21.0 C02:21.0 D01:21.0
140
0 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ