Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Thông tin - thư viện

7320201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, D03, D29
Xét ĐTN THPT A00:16.5 D01:16.5 D03:16.5 D29:16.5
80
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ