Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Ngôn ngữ Anh ,Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D01, D14, D15
Xét ĐTN THPT D01:22.25 D14:22.25 D15:22.25
80
9,800,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ