Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Sư phạm Hóa học

7140212
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, D24, D07
Xét ĐTN THPT A00:22.25 B00:22.25 D07:22.25 D24:22.25
10
0 VNĐ/năm
Mien hoc phi 100%
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ