Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Giáo dục Công dân

7140204
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D14, D15, C19
Xét ĐTN THPT C00:22.5 C19:22.5 D14:22.5 D15:22.5
18
0 VNĐ/năm
Mien hoc phi 100%
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ