Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Giáo dục Tiểu học

7140202
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, C01, D03
Xét ĐTN THPT A00:21.25 C01:21.25 D01:21.25 D03:21.25
26
0 VNĐ/năm
Mien hoc phi 100%
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ