Logo

Trường Cao đẳng giao thông vận tải TPHCM

Mã trường: GTS

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật ô tô

6510202
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 Năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
Xét ĐTN THPT Xét Học Bạ
450
8,500,000 VNĐ/năm

252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM, phường, 9, quận 3, Hồ Chí Minh