Logo

Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Mã trường: CKC

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

6510304
Cao Đẳng
Chính quy
3 Năm
Việt Nam

06/04/2020 - 29/07/2020

0108/2020

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:21.25 A01:21.25 D01:21.25 Xét Học Bạ
0
8,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@caothang.edu.vn

65 Huỳnh Thúc Kháng, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Môn Toán nhân hệ số 2