Logo

Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Mã trường: CKC

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

6510303
Cao Đẳng
Chính quy
3 Năm
Việt Nam

06/04/2020 - 29/07/2020

0108/2020

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:19.0 A01:19.0 D01:19.0 Xét Học Bạ
0
8,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@caothang.edu.vn

65 Huỳnh Thúc Kháng, phường, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Môn Toán nhân hệ số 2