Logo

Trường Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
A00, NLĐG, A01, D01, D07
Xét Học Bạ A00:19.5 A01:19.5 D01:19.5 D07:19.5 Xét ĐTN THPT A00:21.0 A01:21.0 D01:21.0 D07:21.0 Xét ĐT NLQG NLĐG:650.0
240
13,000,000 VNĐ/năm

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa, phường, Vĩnh Hải, quận Nha Trang, Khánh Hòa