Logo

Trường Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG

Xét ĐT NLQG

NLĐG:650.0

Xét Học Bạ

A00:19.5 A01:19.5 D01:19.5 D07:19.5

Xét ĐTN THPT

A00:21.0 A01:21.0 D01:21.0 D07:21.0
240
13,000,000 VNĐ/năm

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa