Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD

Tuyển sinh năm 2022

Thiết kế đồ họa

7210403
Thiết kế đồ họa ,Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
Đại Học
Chính quy
22,304,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
H00, V00, V01, V02
H00:15.5 V00:15.5 V01:15.5 V02:15.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
5 năm
50
Việt Nam
infor@dau.edu.vn
566 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: