Logo

Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng

Mã trường: DDQ

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D90
Xét ĐTN THPT A00:22.25 A01:22.25 D01:22.25 D90:22.25
165
20,500,000 VNĐ/năm
daotao.dhkt@yahoo.com

71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng, phường, An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng