Logo

Trường Đại học Đông Á

Mã trường: DAD

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, C15

Xét ĐTN THPT

A00:14.0 C00:14.0 C15:14.0 D01:14.0
120
15,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@donga.edu.vn

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng