Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Đông Á

Mã trường: DAD

Tuyển sinh năm 2022

Dinh dưỡng

7720401
Đại Học
Chính quy
15,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
B00, B00, A02, A02, A16, A16, B03, B03
A16:15.0 B00:15.0 B03:15.0 A02:15.0
B03:15.0 B00:15.0 A16:15.0 A02:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
60
Việt Nam
tuyensinh@donga.edu.vn
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: