Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Đông Á

Mã trường: DAD

Tuyển sinh năm 2022

Giáo dục Mầm non

7140201
Đại Học
Chính quy
13,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
M01, M01, M04, M04, M04, M02, M03, M03
M04:24.0 M03:24.0 M02:24.0 M01:24.0
M04:18.0 M03:18.0 M04:18.0 M01:18.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
tuyensinh@donga.edu.vn
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: