Logo

Trường Đại học Quang trung

Mã trường: DQT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A07, A08, D15, C19
Xét Học Bạ A07:16.5 A08:16.5 C19:16.5 D15:16.5 Xét ĐTN THPT A07:16.0 A08:16.0 C19:16.0 D15:16.0
150
14,000,000 VNĐ/năm
phongdtts@qtu.edu.vn

327 Đào Tấn, phường, Lê Hồng Phong, quận Qui Nhơn, Bình Định