Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Phú Yên

Mã trường: DPY

Tuyển sinh năm 2022

Văn học

7229030
Đại Học
Chính quy
7,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D14
D14:14.0 D01:14.0 C00:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
40
Việt Nam
tuyensinh@pyu.edu.vn
18 Trần Phú , Phường 7, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: