Logo

Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình tại TPHCM

Mã trường: CDT0212

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế đồ họa

6210402
Cao Đẳng
Chính quy
3 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A01, D01, C14
Xét ĐTN THPT A01:15.0 C14:15.0 D01:15.0 Xét Học Bạ A01:15.0 C14:15.0 D01:15.0
40
7,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@vov.edu.vn

75 Trần Nhân Tôn, phường, 2, quận 5, Hồ Chí Minh