Logo

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Mã trường: TDM

Tuyển sinh năm 2021

Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin

7480104
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG
NLĐG
Xét ĐT NLQG NLĐG:500.0
0
13,250,000 VNĐ/năm
trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn

Số 06, Trần Văn Ơn, phường, Phú Hòa, quận Thủ Dầu Một, Bình Dương