Logo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, C00, D01, D14, D15
Xét Học Bạ C00:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0 Xét ĐTN THPT C00:16.0 D01:16.0 D14:16.0 D15:16.0 Xét ĐT NLQG NLĐG:600.0
0
32,540,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
tttvtsinh@ntt.edu.vn

300A Nguyễn Tất Thành, phường, 13, quận 4, Hồ Chí Minh