Logo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Thi tuyển riêng , Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D14, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12

Thi tuyển riêng

Xét tuyển thẳng

Xét ĐT NLQG

NLĐG:550.0

Xét Học Bạ

Điểm TB Học bạ 12 :6.0

Xét ĐTN THPT

C00:15.0 D01:15.0 D14:15.0 D15:15.0
0
32,540,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
tttvtsinh@ntt.edu.vn

300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh