Logo

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã trường: NTT

Tuyển sinh năm 2021

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

7210234
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ
NLĐG, N05
Xét ĐTN THPT N05:19.5 Xét ĐT NLQG NLĐG:600.0 Xét Học Bạ N05:18.0
0
32,540,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
tttvtsinh@ntt.edu.vn

300A Nguyễn Tất Thành, phường, 13, quận 4, Hồ Chí Minh