Logo

Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM)

Mã trường: NTS

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính – Ngân hàng

NTS02
Đại Học
Tài chính quốc tế
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:25.9 A01:25.4 D01:25.4 D07:25.4
100
18,500,000 VNĐ/năm
A00,A01,D01,D07
qldt.cs2@ftu.edu.vn

15 Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh