Logo

Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM)

Mã trường: NTS

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

NTS01
Đại Học
Quản trị kinh doanh quốc tế
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D07, D06
Xét ĐTN THPT A00:26.4 A01:25.9 D01:25.9 D06:25.9 D07:25.9
100
18,500,000 VNĐ/năm
A00,A01,D01,D07
qldt.cs2@ftu.edu.vn

15 Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh