Logo

Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM

Mã trường: GTS

Tuyển sinh năm 2021

Kinh tế xây dựng

7580301
Đại Học
Kinh tế xây dựng ,Quản lý dự án xây dựng
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01
Xét Học Bạ A00:23.05 A01:23.05 D01:23.05 Xét ĐTN THPT A00:19.5 A01:19.5 D01:19.5
140
10,600,000 VNĐ/năm
tuyensinh@ut.edu.vn

Số 2 Đường Võ Oanh, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh