Logo

Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM

Mã trường: GTS

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật tàu thuỷ

7520122
Đại Học
Thiết kế thân tàu thuỷ ,Công nghệ đóng tàu thuỷ ,Kỹ thuật công trình ngoài khơi
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0
130
10,600,000 VNĐ/năm
tuyensinh@ut.edu.vn

Số 2 Đường Võ Oanh, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh