Logo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía nam)

Mã trường: BVS

Tuyển sinh năm 2021

An toàn thông tin

7480202
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

ĐH Chính quy

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét ĐTN THPT A00:23.35 A01:23.35
80
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@ptithcm.edu.vn

11 Nguyễn Đình Chiểu, phường, Đa Kao, quận 1, Hồ Chí Minh