Logo

Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2020

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Chuyên ngành

7810103
Đại Học
Khách sạn - Nhà hàng , Lữ hành và Hướng dẫn viên du lịch ,Quản trị dịch vụ Du lịch
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, C00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 C00:14.0 D01:14.0
255
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@3a68e252