Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý bệnh viện

7720802
Đại Học
Quản lý chất lượng bệnh viện ,Quản lý tài chính trong bệnh viện ,Quản lý nhân sự trong y tế ,Quản lý trang thiết bị y tế
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00, C02, C01, B03
Xét ĐTN THPT B00:14.0 B03:14.0 C01:14.0 C02:14.0
125
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh