Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Công nghệ phần mềm ,Truyền thông và mạng máy tính ,Kỹ thuật máy tính ,Truyền thông đa phương tiện
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, K01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 D01:14.0 K01:14.0
175
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh