Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Kế toán

7340301
Đại Học
Kế toán doanh nghiệp ,Kế toán công; Kiểm toán
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C14
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 C14:14.0 D01:14.0
150
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh