Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính Ngân hàng

7340201
Đại Học
Tài chính ,Ngân hàng ,Tài chính công ,Quản trị rủi ro tài chính
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, C04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 C04:14.0 D01:14.0
100
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh