Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị Kinh doanh Quốc tế ,Marketing ,Quản trị ,Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử ,Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, C01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 C01:14.0 D01:14.0
200
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh