Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Nhật

7220209
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D66, D15
Xét ĐTN THPT C00:14.0 D01:14.0 D15:14.0 D66:14.0
100
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh