Logo

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
3.5 năm
Việt Nam

Từ ngày 20/05/2020 đến ngày 20/06/2020

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
A00, A01, D01, C15, A16, TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp , D07

Xét ĐT NLQG: 10 %

Xét ĐTN THPT: 40 %

A00:18.0 A01:18.0 A16:0.0 C15:0.0 D01:18.0 D07:18.0

Xét Học Bạ: 40 %

A00:20.0 A01:20.0 D01:20.0 D07:20.0

Tuyển thẳng: 10 %

TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp :8.0
140
21,020,000 VNĐ/năm
300,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@cntp.edu.vn

140 Lê Trọng Tấn, phường, Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh