Logo

Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM

Mã trường: DMT

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý đất đai

7850103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, B00, D01
Xét ĐTN THPT A00:16.25 A01:16.25 B00:16.25 D01:16.25
250
10,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hcmunre.edu.vn

236B Lê Văn Sỹ, phường, 1, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh