Logo

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2021

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D96

Xét ĐTN THPT

A00:200.0 A01:200.0 D01:200.0 D96:200.0
200
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@ufm.edu.vn

2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh