Logo

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2021

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D96, A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:21.9 A01:21.9 D01:21.9 D96:21.9
200
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@ufm.edu.vn

2/4 Trần Xuân Soạn, phường, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh