Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2022

Tài chính Ngân hàng

7340201
Đại Học
Chính quy
18,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D96
A00:24.47 A01:24.47 D01:24.47 D96:24.47
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
530
250,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@ufm.edu.vn
2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: