www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2022

Tài chính Ngân hàng

7340201
Đại Học
Chính quy
18,500,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D96, D96, NLĐG
NLĐG:820.0
D96:26.8 D01:26.8 A01:26.8 A00:26.8
A00:25.4 A01:25.4 D01:25.4 D96:25.4
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
530
250,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@ufm.edu.vn
2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: