Logo

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2021

Kinh doanh quốc tế

7340120
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D96, A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:23.75 A01:23.75 D01:23.75 D96:23.75
300
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@ufm.edu.vn

2/4 Trần Xuân Soạn, phường, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh