Logo

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2021

Bất động sản

7340116
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D96, A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:19.4 A01:19.4 D01:19.4 D96:19.4
200
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@ufm.edu.vn

2/4 Trần Xuân Soạn, phường, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh