Logo

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2021

Marketing

7340115
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D96

Xét ĐTN THPT

A00:26.1 A01:26.1 D01:26.1 D96:26.1
260
18,500,000 VNĐ/năm
250,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@ufm.edu.vn

2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh