www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2023

Tài chính - ngân hàng

7340201
Thẩm định giá ,Tài chính bảo hiểm và đầu tư ,Tài chính công ,Hải quan - xuất nhập khẩu ,Thuế ,Ngân hàng ,Tài chính doanh nghiệp
Đại Học
Chính quy
19,500,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D96, D96, NLĐG
NLĐG:819.0
D96:27.8 D01:27.8 A01:27.8 A00:27.8
A00:25.0 A01:25.0 D01:25.0 D96:25.0
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
490
250,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@ufm.edu.vn
2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
Trường công lập
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: