Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Kĩ thuật điện tử - viễn thông

7520207
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
A00, A01, NLĐG

Xét ĐT NLQG: 20%

NLĐG:621.0

Xét ĐTN THPT: 20%

A00:16.25 A01:15.25
40
14,160,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh