Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kĩ thuật môi trường

7510406
Đại Học
Chính quy
14,160,000 VNĐ/năm
Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
A00, B00, NLĐG
: 20%
NLĐG:634.0
: 20%
A00:16.1 B00:17.1
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
40
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
Tuyensinh@sgu.edu.vn
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: