Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Chính quy
11,860,000 VNĐ/năm
Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
D01, A01, NLĐG
: 20%
NLĐG:700.0
: 20%
A01:24.26 D01:23.26
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
440
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
Tuyensinh@sgu.edu.vn
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: