Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch)

7310630
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00
Xét ĐTN THPT C00:20.5
170
11,700,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, phường, 3, quận 5, Hồ Chí Minh