Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Quốc tế học

7310601
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
D01, NLĐG

Xét ĐT NLQG: 20%

NLĐG:674.0

Xét ĐTN THPT: 20%

D01:21.18
140
11,860,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh