Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Quốc tế học

7310601
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D01
Xét ĐTN THPT D01:19.43
140
9,800,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, phường, 3, quận 5, Hồ Chí Minh