Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Thanh nhạc

7210205
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
N02

Xét ĐTN THPT: 100%

N02:22.25
10
14,160,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh