Logo

Trường Đại học giao Thông vận tải CS2

Mã trường: GSA

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

GSA-14
Đại Học
Cầu đường bộ ,Đường bộ ,Cầu hầm ,Công trình giao thông công chính
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07

Xét ĐTN THPT

A00:14.1 A01:14.1 D01:14.1 D07:14.1
260
9,860,000 VNĐ/năm
110,000 - 200,000 VNĐ/tháng
banbientap@utc2.edu.vn

450 - 451 Lê văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh